Toto je historická verze stránek z roku 2005, existuje nová!

    Fotogalerie Jizerka - úvod
Úvodní stránka
Klikací mapa
Příbuzné odkazy
Anketa
e-vrcholová knížka

Bukovec (119 KB) Dominantou Jizerky je zdaleka viditelný kuželovitý vrchol Bukovec (1004,9 m n.m.). Narozdíl od okolních žulových kopců je Bukovec čedičovou vyvřelinou a díky tomu hostí i zajímavou květenu. Začíná zde naučná stezka, která prochází Jizerkou a Rašeliništěm Jizerky.
 
Jizerka z Panelové cesty (109 KB) Pohled na Jizerku od východu z Panelové cesty. Tato cesta dále pokračuje nad ríčkou Jizerkou a pak se stáčí k severu proti proudu řeky Jizery. Z cesty můžeme zahlédnout nejvýchodnější část časké části Jizerek, tzv. Medvědí kout (57 KB). Už bez panelů nás potom cesta dovede až k Hojerovu domu, který dřív k Jizerce také patřil.
 
Chata Pyramida (78 KB) I v dnešním hostinci Pyramida se dřív brousilo sklo, tak jako v mnohých jizerskohorských chlupách. Kamennou pyramidu před chatou nechal v roce 1828 postavit sklář Riedl na počest uzavření smlouvy s majitelem frýdlantského panství o povolení k založení sklářské huti.
 
Panský dům (83 KB) Panský dům stojí uprostřed Jizerky mezi Pyramidou a bývalou novou sklárnou. Kdysi zde bydlel huťmistr a příležitostně i majitel sklárny.
 
Bývalá škola V bývalé budově školy (z roku 1889) je dnes Muzeum Jizerských hor.
 
Bývalá nová sklárna Na Jizerce bývaly sklárny dvě. Ta na obrázku je novější, v roce 1866 ji nenechal postavit nikdo jiný, než Josef Riedel. Sklo se v ní tavilo do roku 1911. Z ruin byla bývalá sklárna zachráněna v 90. letech dvacáteho století.
 
Říčka Jizerka (39 KB) Říčka Jizerka se pomalu proplétá stejnojmennou osadou...
 
Malá Jizerská louka (Rašeliniště Jizerky) (29 KB) Jedna ze zastávek na naučné stezce nás zavede do středu NPR Rašeliniště Jizerky (Malá Jizerská louka), vyhlášené v roce 1987 s rozlohou 105 ha. Mocnost rašeliny obklopené kosodřevinou zde dosahuje až 6 metrů. Přímo z povalového chodníku je možné spatřit řadu rašelinných rostlin, např. miniaturní masožravou rosnatku okrouhlolistou.
 
Mlha nad Malou Jizerskou loukou (53 KB) Za srpnových večerů se po západu slunce rychle ochlazuje a z rašelinných tůní začíná stoupat mlha.
 
Silnička spojující Jizerku se Smědavou (31 KB) Jizerská silnice spojuje Jizerku se Smědavou. Od Smědavy se nejprve stoupá vzhůru až do nejvyššího bodu silnice pod Černým vrchem, kde je též hranice rozvodí: vody tekoucí zpátky směrem ke Smědavě končí v Baltském moři a vody směřující k Jizerce končí svoji pouť v Severním moři. Silnička nás pak vede z kopce až na Jizerku a předtím prochází částí Malé jizerské louky - Rašeliniště Jizerky.

Posun na začátek stránky   Úvod | Jizerka
© 1997-2005 Martin Tržický