Toto je historická verze stránek z roku 2005, existuje nová!

    Soušská silnice Zpět na úvod
Úvodní stránka
Klikací mapa
Příbuzné odkazy
Anketa
e-vrcholová knížka

(Pozor, Soušská silnice je opět průjezdná!)

Před opravou (1994) Po opravě (1998)
podzim 1994jaro 1998

Soušská silnice byla dokončena v roce 1897 a vlastně dodnes je jedinou spojnicí mezi Tanvaldskem a Frýdlanskem. Kdysi po ní jezdil linkový autobus z Harrachova do Frýdlantu, hojně využívaný turisty. Autobus byl u Soušské přehrady pohlcen jizerskohorským lesem který opustil teprve před Bílým Potokem. Na Smědavě bývala autobusová zastávka.
Dnes zde nejezdí ani auta, natož pak autobus. Od 1.5.1995 je totiž Soušská silnice uzavřena. Důvodem byl nevyhovující stav silnice, zvláště kolem Soušské přehrady která je zásobárnou pitné vody pro část Jablonecka. Případná havárie a následné znečištění přehrady bylo neúnosným rizikem. Bylo to ale krásné období, když silnici využívali pouze turisti a cyklisti a silnice zůstávala v zimě neudržována.

Vzpomínám, že dřív byla silnice průjezdná jen pro československé občany a auta se zahraniční espézetkou tudy nesměla. S přicházejícím soumrakem letních dnů si tudy přece jen skupinky wartburgů, trabantů a polských fiátků zkracovaly cestu a strachem se jim třásly nejen výfuky. Kolem přehrady platil zákaz zastavení (ten zde bude pochopitelně i v budoucnu). Jednou jsme nechali kola v příkopu u silnice a šli směrem k vodě nasbírat pár borůvek, abychom se stali svědky a později i aktéry následující události: Směrem od Frýdlantu přijížděl autem po silnici nějaký Polák. Co čert nechtěl, narazil na motorizovanou hlídku VB, která ho šupem poslala nazpět. Možná že ještě chudák dostal pokutu. Pak ovšem hlídka VB dojela k nám a co že tu děláme, jaktože se nacházíme v pásmu hygienické ochrany prvního stupně, jak je možné že coby účastníci silničního provozu (bicykly jsme měli v příkopu a byly evidentně naše) nerespektujeme zákaz zastavení a jelikož jsme tam tehdy byli ve třech, celková pokuta mohla činit 3x500 Kčs. Na naší nevinnou odpověď že sbíráme jenom pár borůvek se nám dostlo vysvětlení, že bychom zde také mohli do přehrady nasypat nějaký neřád a ať že už jedeme a pokutu nám milosrdně odpustil. Budiž onomu ostružinatému příslušníkovi VB na omluvu poznamenáno, že se vše odehrálo 21.8.1989, tedy v již tradičně nervozním dni jednoho neslavného výročí...

Vše se mělo ale změnit! Silnice prošla rekonstrukcí, nevětších změn doznal úsek kolem přehrady. Silnice je zde lemována betonovými koryty a vozovka je mírně nakloněna směrem od přehrady: to aby voda splachující olej z vozovky mohla být svedena a vyčištěna v podzemních kontejnerech (tzv. lapolech), které jsou zabetonovány podél silnice. Směrem k přehradě je silnice opatřena svodidly a stejně tak v zatáčkách. Jsem zvědav co s tímto soušským "Gabčíkovem" vyvede jizerkohorská zima!

Rekonstrukce měla být hotova do konce srpna 1997, ale poněkud se protáhla. Co víc, při přebírání rekonstruovaného úseku Správou a údržbou silnic Jablonec n.N. byly shledány závažné nedodělky a závady a nelze tak zahájit veřejný provoz! Téměř vše je špatně: od chybně osazených svodidel a dopravních značek až po nezpevněnou krajnici. Funkčnost lapolů (zachytávačů olejů) nemohla být ani předvedena z důvodu existujících velkých nedostatků na stavební části komunikace!

Snad díky přiznivému počasí na podzim, mohly být nedodělky napraveny a dne 5.12.1997 proběhla koulaudace která neshledala závady ohrožující pitnou vodu v přehradě. Silnice je však stále uzavřena! Nevím jestli se stále hledá zdroj financí na zimní údržbu (jeden z návrhů počítal i s vybíráním mýtného), nebo je zde jiný důvod. Tlak na otevření silnice však sílí a bude muset být otevřena s celoročním provozem. Nechtěl bych se dožít toho, že auta budou projíždět po cestě mezi Smědavou a Jizerkou, nebo po Kasárenské. To jsou pro mne posvátné silničky, které si každý milovník Jizerských hor vychutná nejraději pěšky, nebo pomalou jízdou na kole. Až bude jednou Soušská silnice otevřena, jistě si toho všichni všimneme. Odpadky lemující Soušskou silnici budou neklamným toho znamením.

(Pozor, Soušská silnice je opět průjezdná!)

Posun na začátek stránky   | Úvod | Mapa | WWW odkazy | Vrcholová knížka | Anketa |
© 1997-2005 Martin Tržický