Toto je historická verze stránek z roku 2005, existuje nová!

    Jizera - 1122 m n.m. Zpět na úvod
Úvodní stránka
Klikací mapa
Příbuzné odkazy
Anketa
e-vrcholová knížka

Noční Jizera Dominantou střední části Jizerských hor je mohutný masiv Jizery, druhé nejvyšší hory. Jizera je součástí hejnického hřebene a její z daleka viditelné vrcholové skalisko je opatřeno upravenou vyhlídkou, z níž je majestátný kruhový rozhled. Vede sem západním svahem žlutě značená stezka odbočující z cesty spojující Knajpu se Smědavou. Z vrcholu můžeme spatřit: Smrk, Bukovec, Černou a Smědavskou horu, přehradu Souš, rašeliniště klečových luk. Okolní stráně jsou však z velké části již bez lesního porostu a pohlédneme-li k severozápadu, uvidíme v oparu hlavní původce tohoto stavu - rozsáhlé pánve hnědouhlených dolů na německo-polské hranici a tepelné elektrárny. Je-li však jasné počasí, spatříme vrcholky sousedních Krkonoš, nad Libercem se tyčící Ještěd či třeba Trosky v Českém ráji.
Dříve se Jizera nazývala Bražcem, nebo Bražeckou horou. Toto jméno dnes připomíná Bražecká voda stékající z jižního úbočí Jizery a vlévající se do Bílé Desné.

Pohled z vrcholu směrem ke Smrku (42 KB) Vrcholová partie nad 1000 m. n. m. byla prohlášena přírodní rezervací Prales Jizery. Zaujímá necelý čtvereční kilometr a současný prales odumřelých torz stromů jen zřídka prostupují dosud žijící stromy, které však představují cenný genetický materiál. Rezervace je i přes značné imisní poškození pozoruhodnou lokalitou, v níž jsou předmětem ochrany především horské klimaxové smrčiny a další specifická společenstva. Koncem léta v okolí rozkvétá modrý hořec tolitovitý.

Vrcholová skála Jizery (57 KB)
Večerní červencová silueta vrcholu Jizery (38 KB)
Vrcholové skalisko je tvořeno hrubozrnnou žulou. Ta vystupuje na povrch též v podobě roztroušených balvanů a ve strmých svazích Jizery se na několika místech nalézají suťová pole. Na samém vrcholu Jizery byla dříve umístěna měděná deska s rytinou celého horizontu popisující okolní vrchy. V současnosti však asi zdobí stěnu místnosti nějakého nenechavce. Přesto vás výstup na vrchol Jizery odmění zajímavým výhledem.

Prales na vrcholu Jizery (57 KB) Zimní motiv na Jizeře (46 KB)

Posun na začátek stránky   | Úvod | Mapa | WWW odkazy | Vrcholová knížka | Anketa |
© 1997-2005 Martin Tržický